Možný silový vliv Slunce na Zemi

14.02.2011 07:45

Tato úvodní část článku byla původně zveřejněna celá na www.rahunta.cz , ale protože se dotýká i představitele NDC - pana J.Nováka byla v rámci detoxikace stránek Rahunty přemístěna sem.

 

Vážení čtenáři a čtenářky, dovoluji si vám lehce naznačit některé informace, které si můžete ověřit z mnoha zdrojů na internetu, aby vás neohlupovaly některé soudobé hlásné "trouby" zaručených zpráv a "potřebných" buditelských aktivit...?! Děje se něco, to každý normální člověk vnímá. Je v podstatě jedno zda to přijímá vědomě nebo nevědomě. O co však určitě jde, je zda si lidé uvědomí co to pro každého z nás znamená. Určitě však nikomu neprospěje strachování se či propadání panice. Již tak nedobré celospolečenské klima a sociální pohyby v celém lidstvu jsou obrovskými znameními o tom, že dochází k revolučnímu přerodu paradigmatu lidstva. Lidstvo se mění díky každému člověku, díky kolektivnímu vědomí lidstva. Vše co je předáváno lidstvu se děje přes naší mateřskou hvězdu, kterým je Slunce. Samozřejmě, že i ostatní planety naší sluneční soustavy mají své úkoly ve vztahu k Zemi, Lidstvu, jednotlivým říším. Planety a jejich sféry jsou řízeny jejich vnitřní hierarchií bytostí, pro mnohé (dá se říci, že většinu) lidí zde na Zemi nepředstavitelné z hlediska moci a sil, které jsou jim podřízeny. Tyto síly a moci jim byli svěřeny z nějakého důvodu a tím je plynulý vývoj jak ve hmotě, tak i vyšších energetických rovinách zajištěn....!!!

 

Proč vám to říkám - většinová společnost byla vždy záměrně dezinformována ve směru ke skutečnému poznání, protože ti co chtěli manipulovat, se báli těch co měli skutečné znalosti a tím i moc se bránit nejen těmto manipulacím. Proto vždy ti co měli znalosti (skutečné znalosti), byli vždy deklasováni, ponižováni a zesměšňováni. Jenže je opravdu rozdíl, zda jsou takto zesměšňováni a neváženi lidé, kteří si jen hrají na znalce a zasvěcence (viz J.Mašek, J.Novák a mnoho dalších nejen u nás, ale i ve světě) nebo jsou to lidé, kteří mají skutečnou magickou moc a síly, přesto je nikdy nezneužijí ke svému zviditelnění, pozemské moci či k získání jiných pomíjivých pozlátek. Mnozí z nás bychom mohli zveřejňovat mnohé skutečné pravdy, které by byly opravdu pro většinu fantasktní, přesto však pravdivé. Jenže lidstvo nyní potřebuje úplně něco jiného. Potřebuje pravdu o sobě, o každém člověku zvlášť. Tu však nemůžeme nikomu dát na talířku jen tak. Tu pravdu o sobě, musí každý sám si vybojovat svou prací na sobě. Někteří z nás se částečně odhalují a přináší praktiky jak toho dosáhnout, rychle a cílevědomě. Není to žádná "čínština", jak kdysi prohlašoval o tom čemu ani nejen nechtěl rozumět, ale i nerozuměl jeden rádoby znalec, badatel, buditel českého a slovenského národa, za kterého se vydává pan J. Mašek. Kam to všechno vlastně on a jemu podobní směřuji? Nejprve k získání dobrého zdroje příjmu pro sebe. Dále k získání oveček, aby se mohl sebeprosadit nejen coby buditel, ale jak sám již několikrát naznačil i v budoucnu politickou moc. Potěž nás Pán před takovými to "buditeli".

 

Jiný podobný "velikán", podle něj dokonce "Metatron", neboli první sluneční anděl, přímý zástupce a mluvčí samotného Boha zde na Zemi pan J.Novák, obluzuje své ovečky tak, že naplňuje přesně definici sekty. Je normální, aby bývalý vysokoškolský učitel odrazoval od studia některé své následovníky? Pokud tak neučinil (abych mu zbytečně nekřivdil), proč neporadil svým ovečkám, že poznání, byť i materialistické je dobré pro život? Proč neřekne svým ovečkám, že rodina a práce v ní (byť podle něj "temné") je nejen velice záslužná, ale že vážit si členů rodiny by mělo by  být absolutním standardem v každé duchovní společnosti. Pokud však je odrazuje svými super vhledy, kdy čistí byt, který měl být zanesen  negativní energií různého typu (údajně tam někdo někoho zabil, nacisti atd.) a nechá si zaplatit za několikanásobné čistění (opravdu jak to že "mistr Metatron" to nezvládl napoprvé) dotyčného bytu. Takto bych mohl pokračovat dál a dál nejen u těchto lidí, ale musel bych udělat samostatné stránky pro další "ezoterické zlatokopy". Na to nechci však utrácet energii, je jiné práce dost a dost. Je mi však líto nejen obecně hledajících, ale vidím i rodiče, manžele, manželky, přítele a přítelkyně těch co jsou pod vlivem lidí, kteří si neuvědomují, jak negativně zasahují do vnitřního života v rodinách a vztazích. Možná si to i uvědomují, ale přesto na to nedbají, že tím pošlapávají své vlastní svědomí pro podivné osobní cíle, je to nejen nepochopitelné, ale především trestuhodné...!

LK


Zpět